Энвер Худат

Энвер ХудатВ Азербайджане к военнослужащим всегда относятся с большой любовью, заботой. И наши поиски крызцев – военных не заставили себя долго ждать. Знакомьтесь, полковник — лейтенант запаса Энвер Худат.

Энвер Худат родился в 1961 году в городе Худат Азербайджана. После окончания средней школы поступил в Московский Авиационный Институт имени С.Орджоникидзе.

Окончив институт с отличием по специальности авиаконструктор, служил в рядах Советской Армии. После обретения Азербайджаном независимости вернулся на родину и служил отчизне в рядах Национальной армии.

Проходил военную службу в качестве командира войсковой части, преподавателем в Высшем Военном Авиационном училище и на других должностях.

Является автором изданной на азербайджанском языке книги “Конструкция самолета”, являющейся национальным учебным пособием. За достойные заслуги перед Отечеством награжден более 10 медалями.

Любовь Энвера Худата к Родине, к отчизне нашла свое отражение и в его стихах.

Поскольку стихи не переведены на другие языки, мы предлагаем вам небольшую часть его стихов на азербайджанском языке.


Ata yurdu

Bu il nə qış oldu, nə də ki, bahar,
Deyəsən il-ildən təbiət çaşır,
Duyulmur şəhərdə yazın gəlməyi,
Burda ağaclar da gec yaşıllaşır.

Çoxdan baş çəkmirəm ata yurduna,
Xatirəm var şirin, bəzisi acı,
Yəqin bülbül gəlib, oxuyur yenə,
Yəqin çiçək açıb alça ağacı.

Atalı-analı xoşbəxtlik payım
Bu yurdda – uşaqlıq ölkəsindədir.
Bəlkə də dünyanın ən dadlı çayı
Elə o alçanın kölgəsindədir.

Bu il, elə bil ki, ömürdən deyil,
Bəlkə incik düşüb o döğma ocaq?
Bəlkə bahar gəlməz ömrümə daha,
Hər il başdan-başa payız olacaq?

Bir gün gedəcəyəm mən o torpağa,
Bəlkə uşaqlığa qayıda bildim.
Bəlkə qaytararam ümidlərimi,
Könlümdə bir bahar oyada bildim?!

Mart, 2019. Ənvər Xudat


Qəlbimə dəyməyin

Məni incitməyin qohumlar, dostlar,
Mən kövrək budağam, sına bilərəm.
Sevgimin yolunda fəda olaram,
Alışıb, od tutub yana bilərəm.

Məndən inciməyin qohumlar, dostlar, —
Bəlkə sərt demişəm hansısa sözü,
Bəlkə qəlbinizə dəymişəm, ya da
acıdır həyatın həqiqət üzü.

Mənim qəlbim safdır axar su kumi,
Yetim bir uşağın arzusu kimi.
Sizə gözəl həyat arzulayıram
Uşaqlıq dövrünün kinosu kimi.

Fevral, 2020. Ənvər Xudat

Оставьте комментарий