Enver Khudat

Энвер ХудатIn Azerbaijan, military personnel are always treated with great love and care. And our search for the Kryztsy-military did not take long to wait. Meet Reserve Lieutenant Colonel Enver Khudat.

Enver Khudat was born in 1961 in the city of Khudat of Azerbaijan. After graduating from high school, he entered the Ordzhonikidze Moscow Aviation Institute.

After graduating from the institute with honors in the specialty of aircraft designer, he served in the ranks of the Soviet Army.

After Azerbaijan gained independence, he returned to his homeland and served the motherland in the ranks of the National Army.

He served in the military as a commander of a military unit, as a teacher at the Higher Military Aviation School and in other positions.

He is the author of the book “Aircraft Design ” published in Azerbaijani, which is a national textbook.
For worthy services to the Fatherland, he was awarded more than 10 medals.

Enver Khudat’s love for the Motherland is also reflected in his poems.

Since the poems are not translated into other languages, we offer you a small part of his poems in Azerbaijani.


Ata yurdu

Bu il nə qış oldu, nə də ki, bahar,
Deyəsən il-ildən təbiət çaşır,
Duyulmur şəhərdə yazın gəlməyi,
Burda ağaclar da gec yaşıllaşır.

Çoxdan baş çəkmirəm ata yurduna,
Xatirəm var şirin, bəzisi acı,
Yəqin bülbül gəlib, oxuyur yenə,
Yəqin çiçək açıb alça ağacı.

Atalı-analı xoşbəxtlik payım
Bu yurdda – uşaqlıq ölkəsindədir.
Bəlkə də dünyanın ən dadlı çayı
Elə o alçanın kölgəsindədir.

Bu il, elə bil ki, ömürdən deyil,
Bəlkə incik düşüb o döğma ocaq?
Bəlkə bahar gəlməz ömrümə daha,
Hər il başdan-başa payız olacaq?

Bir gün gedəcəyəm mən o torpağa,
Bəlkə uşaqlığa qayıda bildim.
Bəlkə qaytararam ümidlərimi,
Könlümdə bir bahar oyada bildim?!

Mart, 2019. Ənvər Xudat


Qəlbimə dəyməyin

Məni incitməyin qohumlar, dostlar,
Mən kövrək budağam, sına bilərəm.
Sevgimin yolunda fəda olaram,
Alışıb, od tutub yana bilərəm.

Məndən inciməyin qohumlar, dostlar, –
Bəlkə sərt demişəm hansısa sözü,
Bəlkə qəlbinizə dəymişəm, ya da
acıdır həyatın həqiqət üzü.

Mənim qəlbim safdır axar su kumi,
Yetim bir uşağın arzusu kimi.
Sizə gözəl həyat arzulayıram
Uşaqlıq dövrünün kinosu kimi.

Fevral, 2020. Ənvər Xudat

Leave a Comment