Qrızlar və qrız dili

Qrızlar və qrız dili Başlıq: Qrızlar və qrız dili
Müəllif: Şıxbala Qrızlı
Buraxılış ili: 2002
Səhifələr: 141
Format: pdf
Ölçü: 29.1 MB
Dil: Azərbaycan dili

Kitabın müəllifi, Şıxbala Qrızlının (Süleymanov Şıxbala Şərif oğlu) yaradıcılığında qrız etnosu haqqında araşdırmalar əsas yer tutur.
Onun bu elmi monoqrafiyasında da qrız etnosunun tarixi və mifologiyası haqqında geniş məlumat verilir.

Müəllif əsərdə qrız soylarını sadalamaqla bu qədim etnosun dilinin, yəni qrız dilinin söz, termin və deyimlərinə müraciət etmişdir.

Oxucu kitabı oxuduqda qrız dilinin zənginliyini və dolğunluğunu aydın təsəvvür edir.

Müəllifin araşdırmaları arasında “Qrızlar və qrız dili” kitabını, xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
Elmi monoqrafiya geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmusdur.

«Qrızlar və qrız dili» kitabını köçür.

Bir şərh yazın